Forside Udskriv


Referater fra tidligere generalforsamlinger

Herunder vil der løbende blive oprettet oplysning om næstegeneralforsamling. Når afsluttet vi referat være tilgængeligH vis der måtte være fejl eller mangler bedes det meldt til Oldermanden på e-mail:
oldermand@skipperlaug.dk

Generalforsamling 2023 for året 2022 bliver afholdt onsdag den 24. maj 2023 klokken 1400 i  fæleslokalet Australiensvej 33 kælderen


Foreløbig dagsorden til generalforsamling:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges af Oldermanden.
 4. Forelæggelse af årsrapporter for det forløbne år.
 5. Stiftelsen
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Budget for det kommende år.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder et medlem beboende i stiftelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt – hvorunder der ikke kan vedtages forslag.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være oldermanden i hænde senest den 12. april 2023 (§ 11 stk. 4)
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Richard Berg-Larsen. Ole Reumert og Christian Valdemar Ehlers
 
Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt kontingent (200 kr. til Foreningens konto i Danske Bank 3001 – 3015 020 660) senest den 26. april 2023, kan afgive stemme på generalforsamlingen (§ 13 stk. 3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der gøres opmærksom at der er indført parkeringsafgift i hele området omkring Australiensvej. På grund af oprettelse af ladestandere til elbiler, er der meget begrænsede parkeringspladser til rådighed i området.  


ldermand@skipperlaug.dk