Forside Udskriv


Kommende indkaldelser og referater fra tidligere generalforsamlinger

Herunder vil der løbende blive oprettet oplysning om næste generalforsamling. Når GF er afsluttet, vil referatet være tilgængeligt ved et link på denne side. Hvis der måtte være fejl eller mangler bedes det meldt hurtigst muligt på e-mail til oldermand@skipperlaug.dk

Klik på dette link til: Referat fra generalforsamlingen 2023

Generalforsamling 2024 for året 2023 bliver afholdt onsdag den 29. maj 2024 klokken 15:00 i fælleslokalet "Kaptajnernes Salon" i kælderen Australiensvej 33


Endelig dagsorden til generalforsamling:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges af Oldermanden.
 4. Forelæggelse af årsrapporter for det forløbne år v/revisor Kenneth Iversen.
 5. Beretning fra Stiftelsen
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Budget for det kommende år.
 8. Indkomne forslag: Nyt bestyrelsesmedlem.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder et medlem beboende i stiftelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt – hvorunder der ikke kan vedtages forslag.
Der er pr. 18. april 2024 ikke indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen udover en kandidat til vakant bestyrelsespost.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Susanne Thilqvist, Palle Broberg Jensen, Aron Frank Sørensen, Bent Bilde Jensen, og alle er villige til genvalg. Leon Møller-Jensen genopstiler ikke. Bestyrelsen har modtaget bestyrelseskandidatur fra Helle Barner Jespersen, som bestyrelsen anbefaler til posten. HBJ er født i 1960 og tog skibsførereksamen fra Københavns Navigationsskole i 1990. Fra 2000 har HBJ været seniorofficer på Georg Stage og er stadig tilknyttet skoleskibet. HBJ overtog desuden et sejlmagerværksted i Herluf Trolles Gade i 2011, hvorfra der produceres håndsyede sejl til en mængde skole- og sejlskibe.  
 
Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt kontingent (200 kr. til Foreningens konto i Danske Bank 3001 – 3015 020 660) senest den 1. maj 2024, kan afgive stemme på generalforsamlingen (jvf. §13, Stk. 3). Øvrige "gratister" har ikke lovlig adgang til generalforsamlingen.
 
Traditionen tro byder foreningen på kaffe, kage og avec, når bestyrelsen har konstitueret sig, og vores værdsatte frivillige hjælpere har bakket op i Kaptajnernes Salon. Under denne korte pause vil der blive stillet forfriskninger frem, og der vil være åbent til haven.

BEMÆRK KL: 15:00 - BEMÆRK KL: 15:00 - BEMÆRK KL: 15:00 - BEMÆRK KL: 15:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle skal være opmærksomme på, at der er indført parkeringsafgift i hele området omkring Australiensvej. På grund af oprettelse af ladestandere til elbiler, er der meget begrænsede parkeringsmuligheder til rådighed i området.  


ldermand@skipperlaug.dk