Forside Udskriv


Huset Australiensvej 29-31-33 er opført for at skabe et roligt og fredeligt Sted, hvor Foreningens ældre og
pensionerede medlemmer og sådannes enker kan nyde deres Otium i absolut Ro.

Stiftelsens bankkonto: Register: 3001 konto: 3015 - 117 - 273


Lejlighederne (februar 2017)
Skipperforeningens Stiftelse har 26 lejligheder. Ejendommen blev bygget i 1928. De enkelte lejligheder er på cirka 60 kvm og består af 2 værelser, køkken og bad. Til en lejlighed hører et loftsrum. På loftet er der fælles tørrerum og motionsrum. I kælderen er der fælleslokale med tilhørende køkken. Herudover er der bibliotek, systue og værksted/hobbyrum. I haven er der tørreplads, pavillion og havemøbler til fri afbenyttelse.
Driftstilskud er 3200 kroner og aconto varmebidrag er 650 - ialt 3850 kroner per måned. 10 af de enkelte lejligheder er renoverede. For disse betales ekstra cirka 1000 kroner per måned i afdrag for udgifter til renoveringen. For lejligheder renoveret fra 2018 of rem betales et afdrag på cirke kroner 2000.

8 enkelte lejligheder er lagt sammen til dobbelte lejligheder. Driftstilskud og aconto varme er det dobbelte af de ovenfor nævnte beløb. For 2 af de dobbelte lejligheder er afdag for renovering henholdsvis 2500 og 2800 kroner per måned.

Tegning over enkelt lejligheder mellem nummer 29 og 31:


 
Ansøgning om lejlighed i Stiftelsen.

For at få tildelt er lejlighed i Stiftelsen skal man være optaget på ventelisten. Alle medlemmer af Københavns Skipperforening kan søge oldermanden om optagelse på ventelisten. 

Fra 1. januar 2017 er der indført et administrativt gebyr på 200 kroner per år. Gebyret skal indbetales på foreningens konto i Danske Bank (se forside) inden 1. maj i det pågældende år. Der vil sendt en påmindelse om betaling af gebyret i begyndelsen af hvert år. Er indbetaling ikke registreret den 1. maj i det pågældende år slettes man fra listen.

Tildeling af en ledig lejlighed bestemmes af foreningens bestyrelse efter følgende retningslinjer:
  1. Pensionerede medlemmer har første prioritet  (herunder gangbesværede).
  2. Medlemmer med mindre end 5 år til folke- eller førtidspension
  3. Medlemmer med mere end 5 år til folke- eller førtidspension vil blive tildelt en tidsbegrænset kontrakt.
  4. Bestyrelsen godkender tildeling af lejligheder
  5. At få tildelt en lejlighed skal betragtes som at modtage et legat. Dette vil sige, at lejligheden ikke kan overdrages til eventuelle familiemedlemmer (dog må eventuel efterladt hustru eller samlevet blive boende)
  6. En tildelt lejlighed skal være beboers primære opholdssted.
Medlemmer der har mere end 5 år til folke- eller førtidspension kan i sjældne få tildelt en lejlighed på en tidsbegrænset lejekontrakt. 

Er der ingen medlemmer under punkt 1 og 2, der anmoder om at får tildelt en ledig lejlighed, vil denne blive tilbudt til et medlems barn, der studerer.

Listen over ansøgere til lejligheder i Stiftelsen er slettet fra hjemmesiden, Da der er tale om private forhold skal vi have bekræftelse fra de enkelte for at offentliggøre deres navne. Ethvert medlem, der står på listen, kan få denne tilsendt ved henvendelse på mail til:

oldermand@skipperlaug.dk

Husorden -
klik her