Kontingent:
Kontingent for at være medlem af foreningen er 100 kr. per år.

Medlemsfortegnelse:

Medlemsfortegnelsen er slettet fra hjemmesiden, Da der er tale om private forhold skal vi have bekræftelse fra de enkelte for at offentliggøre deres navne. Ethvert medlem kan få listen tilsendt ved henvendelse på mail til:

oldermand@skipperlaug.dk

 

Ansøgning om medlemsskab af foreningen: KLIK HER

Gør opmærksom på foreningens fest for beboerne i Stiftelsen onsdag den 8. august 2018 1600 - 1800