Herunder vil der løbende blive oprettet oplysning om næstegeneralforsamling. Når afsluttet vi referat være tilgængeligH vis der måtte være fejl eller mangler bedes det meldt til Oldermanden på e-mail:
oldermand@skipperlaug.dk

Generalforsamling 2022 for året 2021 bliver afholdt onsdag den 18. maj 2022 klokken 1400 i  fæleslokalet Australiensvej 33 kælderen

Dagsorden:

a)      Valg af dirigent.
b)      Valg af referent.
c)      Bestyrelsens beretning fremlægges af Oldermanden.
d)      Forelæggelse af årsrapporter for det forløbne år.
e)      Stiftelsen
f)       Fastsættelse af kontingent.
g)      Budget for det kommende år.
h)      Investeringsprofiler for Legatet og Foreningen.
i)        Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder et medlem beboende i stiftelsen.
j)        Valg af revisor.
k)       Eventuelt – hvorunder der ikke kan vedtages forslag


Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Leon Møller Jensen, Aron Frank Sørensen, Arne Ulstrup, Peter K. Sørensen, Bent Bilde Jensen, Palle Broberg Jensen, Susanne Thilqvist. Alle ønsker genvalg.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt kontingent (200 kr.) senest den 20. april 2021, kan afgive stemme på generalforsamlingen (§ 13 stk. 3)


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være oldermanden i hænde senest den 6. april 2022 (§ 11 stk. 4)

Da der er ikke modtaget nogen forslag den 8. april 2022, hvorfor ovennævnte dagsorden er gældende 

Årsrapporter 2021:
Foreningen:  KLIK HER.
Thelade; KLIK HER.


Budget 2022:
Foreningen: KLIK HER
Stiftelsen:  KLIK HER


Referat Generalforsamlingen 2022:  KLIK HER


ldermand@skipperlaug.dk