Forside Udskriv


Kontingent:
Kontingent for at være medlem af foreningen er 200 kr. per år (besluttet på generalforsamlingen 2018).
I henhold til Foreningens vedtægter §9 stk. 1skal kontinget være betalt mindst 4 uger før generalforsamlingen.
Når økonomiske forhold taler derfor, kan medlemmer efter bestyrelsens skøn blive fritaget for at betale kontingent.

Medlemsfortegnelse:

Medlemsfortegnelsen er slettet fra hjemmesiden, Da der er tale om private forhold skal vi have bekræftelse fra de enkelte for at offentliggøre deres navne. Ethvert medlem kan få listen tilsendt ved henvendelse på mail til:

oldermand@skipperlaug.dk

 

Ansøgning om medlemsskab af foreningen: KLIK HER


Privatlivspolitik for KSF. KLIK HER