Forside Udskriv


Referater fra tidligere generalforsamlinger

Herunder vil der løbende blive oprettet referater fra generalforsamlingerne i fortsættelse af hinanden, dvs. ældste referater kan findes nederst.Hvis der måtte være fejl eller mangler bedes det meldt til Oldermanden på e-mail:
oldermand@skipperlaug.dk

Referat generalforsamling 2019.

Generalforsamling 2019 for året 2018 afholdes onsdag den 26. juni 2019

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges af Oldermanden.
 4. Forelæggelse af årsrapporter for det forløbne år.
 5. Sammenlægning af de tre fonde til ér.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Budget for det kommende år.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder et medlem beboende i stiftelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt – hvorunder der ikke kan vedtages forslag.
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Leon Møller Jensen, Richard Berg- Larsen, Ole Reumert, Christian Valdemar Ehlers og Lars Olsen.

Regnskaber for 2018 (før musen hen til enden af det regnskab du vil se og tryk på KLIK HER)
1. Foreningen, U-kassen og Stiftelsen. KLIK HER: 
2. Foreningens Legat: KLIK HER: 
3. Theilade: KLIK HER: 
4. Barfod: KLIK HER: Generalforsamling 2018 blev afholdt onsdag den 30. maj 2018
Referat kan hentes ved at klikke her.

Generalforsamling 2017 blev afholdt den 30. maj 2017.
Referat kan hentes som pdf-dokument ved at klikke her

ldermand@skipperlaug.dk
Generalforsamling 2016:
Referat kan hentes som pdf-dokument ved at klikke her.